http://www.rewitalizacja.grodzisk.pl
 
Biuro
Rewitalizacji
Miasta
Beneficjent:
Gmina Grodzisk Mazowiecki
www.grodzisk.pl

Całkowita wartość projektu:
19 266 285,38 zł

Dofinansowanie z EFRR 85%


Aktualności:

Zaproszenia na imprezy:Partnerzy projektu:

Starostwo Powiatowe

ZHP

TPD


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013